วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชินราชใบเสมา


ชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก วัดมหาธาตุ พิษณุโลก

ตำหนิ

- มีสนิมแดง

ให้บูชา

- 350,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น